องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
folder งบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file รายงานแสดงงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานแสดงงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file รายงานแสดงงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file รายงานแสดงงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file รายงานแสดงงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานแสดงงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file รายงานแสดงงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานแสดงงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file รายงานแสดงงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file รายรายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง