องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
account_box ชุดกู้ชีพฉุกเฉิน 1669
นายสามล เชิดไชย
หัวหน้าชุด
นายอาทิตย์ นนท์เข็มพรม
รองหัวหน้าชุด
นายอุทิศ คำหงษา
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน 1669
นายดำเนิน เชิดชัย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน 1669
นายมนูญ เชิดไชย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน 1669
นายสุริยา สุนนท์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน 1669


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง