องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายธนกฤษ ผิวศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0905986545
นายธนกฤษ ผิวศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0905986545
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ส.อ.ธนเดช ศรีสงคราม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0849971018
นายสุเมธ สัมพะวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0826768368
นายธนกฤษ ผิวศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวนกองคลัง
โทร : 0905986545
นางสาวณัฐธฌา ศรีลาเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0933237310


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง