messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กดอนตูม หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) skew 5 องศา และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนามแท่งกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนลูกรังที่ชำรุด จำนวน 2 จุด สายทาง หมู่ 3 - หมู่ 8 (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสมพร - สะพาน หมู่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้่ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งราวกันตกริมขอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังเขาลงหมู่บ้านดงนา หมู่ 5 ระยะทางยาว 150.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กร่องหินแห่ หมู่ 7 ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง หมู่ 3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการขุดบ่อขยะบ้านนาคอ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร พร้อมล้อมรั้วตาข่ายรอบบ่อขยะ จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายทางวัดคำมะยาง - ห้วยน้ำใส (วัดบารมี) หมู่ 12 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับโรงเรียน 8 แห่งๆละ 21 วันทำการๆละ 930 กล่อง (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566) ช่วงเปิดเทอม 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 7 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายทางบ้านนายทองนาค - ปอพาน ช่วงที่ 2 สายทางจากสะพาน - สวนยางนายเงิน แสงใบ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยแยะ - ห้วยกลอย หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 50.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 225-006 สายทางแยกทางหลวง 2112 - หลังสอง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 565.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ยู.เอช.ที. บรรจุ 200 มล.ช่วงเปิดเทอม 1/2566 ให้กับโรงเรียนประถม 8 แห่งๆละ 22 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายไพศักดิ์ - นายสีพอง หมู่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้่ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ 2 จุดนานางวาสนา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร สูง 1.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11(ตามแบบที่ อบต.หนามแท่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าควาย หมู่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 15.00 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัสติกคอนกรีตเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบที่ อบต.หนามแท่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 สายทางบ้านนายเหล็ก - ป่าช้า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมพงษ์ ศรีสูงเนิน - บ้านนายพับ สีหา หมู่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนยุทธศาสตร์ 2112 สวนนายสุเมธ หมู่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำไหลผ่าน สายทางจุดป่าช้าบ้านหุ่งหลวง หมู่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกฐิน หมู่ 1 บ้านหนามแท่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับโรงเรียน 8 แห่งๆละ 31 วันทำการๆละ 926 กล่อง (วันที่ 3 เมษายน 2566 - 16 พฤษภาคม 2566) ช่วงปิดเทอม 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่งๆละ 23วันๆละ 926 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566) ช่วงเปิดเทอม 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านโหง่นขาม กว้าง 5.20 เมตร ระยะทางยาว 16.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทางร่องปืน หมู่ 8 ขนาดกว้าง 2.10 x 2.10 เมตร จำนวน 3 ช่อง ยาว 5.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทอย(จุดวังกุ้งเต้น) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง 200 มล ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง จำนวน 925 ถุง/วัน ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงและดัดแปลงอาคารโรงจอดรถเป็นอาคารสำนักงาน(ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายน้อยต่อจุดเดิมถึงถำ้พระ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,035.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวัดคำมะยาง หมู่ 12 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายสมพร - ร่องขะ หมู่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง 200 มล ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง จำนวน 925 ถุง/วัน ตั้งแต่วันที่ 3 -31 มกราคม 2566 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางบ้านนายสมใจ แถมวงษ์ ถึง นานายยัง ยุพโคตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงบรรจุขนาด 200 มล.ให้กับโรงเรียนประถม จำนวน 8แห่งๆละ 22 วันทำการๆละ 925 ถุง ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาเอนกประสงค์ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) หมู่ 3 บ้านชาด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยน้ำใส - บ้านนายนัฐพล หมู่ 12 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ บรรจุ 200 มล. ให้กับโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง ในช่วงเปิดเทอมภาคเรียน 2/2565 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 22 วันทำการๆละ 925 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังสายทางบ้านหุ่งหลวง-วัดสวนหินผานางคอย กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 6,000 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างโครงการเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 6 จุด (หมู่ 1,3,8,9,11,12) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 9,940 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.น้ำไหลผ่านสายร่องพต หมู่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.40 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่งๆละ 21วันๆละ 923 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2565) ช่วงปิดเทอม 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่งๆละ 22 วันๆละ 923 ถุง ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยวังปลาแดก หมู่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษา(รายหัว)ศพด.ตำบลหนามแท่ง ประจำปีการศึกษา2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเอ็ม - บ้านนายดวน เรืองเนตร หมู่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุข - บ้านนางจันทัย หมู่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนยุทธศาสตร์ - อุทยานป่าไม้ หมู่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพ่อใหญ่มี - บ้านกายสิทธิ์ วิระบรรณ์ หมู่ 7 กว้าง 4.00 เมตร นาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
1 - 50 (ทั้งหมด 146 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง