องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ 2 จุดนานางวาสนา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร สูง 1.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11(ตามแบบที่ อบต.หนามแท่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าควาย หมู่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 15.00 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัสติกคอนกรีตเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบที่ อบต.หนามแท่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 สายทางบ้านนายเหล็ก - ป่าช้า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมพงษ์ ศรีสูงเนิน - บ้านนายพับ สีหา หมู่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนยุทธศาสตร์ 2112 สวนนายสุเมธ หมู่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำไหลผ่าน สายทางจุดป่าช้าบ้านหุ่งหลวง หมู่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกฐิน หมู่ 1 บ้านหนามแท่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับโรงเรียน 8 แห่งๆละ 31 วันทำการๆละ 926 กล่อง (วันที่ 3 เมษายน 2566 - 16 พฤษภาคม 2566) ช่วงปิดเทอม 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่งๆละ 23วันๆละ 926 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566) ช่วงเปิดเทอม 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านโหง่นขาม กว้าง 5.20 เมตร ระยะทางยาว 16.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทางร่องปืน หมู่ 8 ขนาดกว้าง 2.10 x 2.10 เมตร จำนวน 3 ช่อง ยาว 5.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทอย(จุดวังกุ้งเต้น) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง 200 มล ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง จำนวน 925 ถุง/วัน ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงและดัดแปลงอาคารโรงจอดรถเป็นอาคารสำนักงาน(ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายน้อยต่อจุดเดิมถึงถำ้พระ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,035.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวัดคำมะยาง หมู่ 12 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายสมพร - ร่องขะ หมู่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง 200 มล ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง จำนวน 925 ถุง/วัน ตั้งแต่วันที่ 3 -31 มกราคม 2566 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางบ้านนายสมใจ แถมวงษ์ ถึง นานายยัง ยุพโคตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงบรรจุขนาด 200 มล.ให้กับโรงเรียนประถม จำนวน 8แห่งๆละ 22 วันทำการๆละ 925 ถุง ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาเอนกประสงค์ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) หมู่ 3 บ้านชาด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยน้ำใส - บ้านนายนัฐพล หมู่ 12 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ บรรจุ 200 มล. ให้กับโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง ในช่วงเปิดเทอมภาคเรียน 2/2565 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 22 วันทำการๆละ 925 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังสายทางบ้านหุ่งหลวง-วัดสวนหินผานางคอย กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 6,000 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 6 จุด (หมู่ 1,3,8,9,11,12) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 9,940 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.น้ำไหลผ่านสายร่องพต หมู่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.40 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่งๆละ 21วันๆละ 923 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2565) ช่วงปิดเทอม 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่งๆละ 22 วันๆละ 923 ถุง ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยวังปลาแดก หมู่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษา(รายหัว)ศพด.ตำบลหนามแท่ง ประจำปีการศึกษา2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเอ็ม - บ้านนายดวน เรืองเนตร หมู่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุข - บ้านนางจันทัย หมู่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนยุทธศาสตร์ - อุทยานป่าไม้ หมู่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพ่อใหญ่มี - บ้านกายสิทธิ์ วิระบรรณ์ หมู่ 7 กว้าง 4.00 เมตร นาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่บ้าน - ภูพระเจ้า(จุดเดิม - บ้านพ่อยัง) หมู่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบโครงสร้างเหล็กขนาด 10 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เปิดเทอม 1/2565 ให้กับโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบโครงสร้างเหล็ก หมู่ 5 ขนาด 10 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กร่องขะ หมู่ 11 บ้านหนามแท่งน้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางร่องสันเทพนาพ่อหนุ่ม หมู่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลากลางบ้าน - บ้านกุง หมู่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบ อบต.กำหนด)พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.2135-บ่อขยะ หมู่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบ อบต.กำหนด)พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยเกิ้ง - นาวังลึก หมู่12 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 สายทางทุ่งนาบ้านสร้างถ่อ - ห้วยแซะ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกฐินจุดนาพ่อใหญ่เติมต่อจุดเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนประถม จำนวน 8 แห่ง จำนวน 21 วันๆละ927 ถุง/วัน (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบวัด หมู่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.จำนวน 33 วันๆละ 926 กล่อง ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
1 - 50 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง