องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศราวุธ เพ็ญพักตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
โทร : สายด่วน 0879660326
นายศราวุธ เพ็ญพักตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
โทร : สายด่วน 0879660326
นโยบายไม่รับของขวัญ
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
คักแยกขยะลดโลกร้อน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
อบต.หนามแท่ง ร่วมรณรงค์ การสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศรีษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า ด้วยTPMAP
 
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.หนามแท่ง ร่วมกับ อสม. บ้านไร่ศรีสุข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ในพื้นที่ วันนี้ (11/05/66) [11 พฤษภาคม 2566]
เวลา 06.00 นายศราวุธ เพ็ญพักตร์ นายก อบต.หนามแท่ง ได้นำ บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอ ศรีเมืองใหม่ ร่วมโครงการย้อนรอยเสด็จ 30 ปี แห่งความปลื้มปิติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า... [19 เมษายน 2566]
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [13 เมษายน 2566]
วันนี้ เวลา 09.30 น. นายศราวุธ เพ็ญพักตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.หนามแท่ง มอบหมายนโยบายและให้แนวทางในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน อบต.หนามแท่ง [11 เมษายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประชาสัมพันธ์หน่วยจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
(นายธนกฤษ ผิวศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0905986545
(นายธนกฤษ ผิวศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0905986545
E-Service

สถิติ sitemap
วันนี้ 124
เดือนนี้6,555
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,857
ทั้งหมด 186,780


folder ราคากลาง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
02/06/2566
02/06/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
02/06/2566
02/06/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
31/05/2566
02/06/2566
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
สน.บถ.
02/06/2566
02/06/2566
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
กพส.
02/06/2566
02/06/2566
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น
กสว.
01/06/2566
02/06/2566
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
[เอกสารแนบ]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง