ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายทางหลังโรงเรียนบ้านชาด-บ้านนาคอ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายทางหลังโรงเรียนบ้านชาด-บ้านนาคอ) จึงประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : fasb2EbSat81239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้