ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (สายทางบ้านไร่ศรีสุข.-ห้วยเกิ้ง)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (สายทางบ้านไร่ศรีสุข.-ห้วยเกิ้ง) จึงประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : yi7VYUASat81326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้