ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางทางหลวง 2135.-บ้านหนามแท่ง)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ได้จัดทำราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางทางหลวง2135.- บ้านหนามแท่ง) จึงประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : GZQv0nlSat81426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้