ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 6777 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง