ชื่อเรื่อง : ซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง