ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ 2 จุดนานางวาสนา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร สูง 1.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง