messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นักบริหารงานการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
นายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
เจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
เจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
นักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
นักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
นักวิชาการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
นักบริหารงานช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
นักบริหารงานการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
นักบริหารงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
นักบริหารงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
นายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง