messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานตลาด 7 ด้าน ตลาดนัดวันพุธ องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประชาสัมพันธ์หน่วยจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกฯภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 21
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศ รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือร้าชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 29
โครงการ อบต.โปร่งใสหัวใจสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 34
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 40
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม(Dos&Don ts) ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรหาบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 46
ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิ์เข้ารบการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคเหมาะสมตำแหน่ง วันเวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 98
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษี ออกสำรวจข้อมมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 58
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจาก ประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 169
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 150
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนามหนามแท่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 81
การทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1-12 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 82
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง