องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายสุเมธ สัมพะวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์ พิมพ์วงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายทนงศักดิ์ จันทะเวช
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีลาเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ ร.ต.ฐิติวัฒน์ เหมาะดี
นายช่างสำรวจ
นายเกียรติศักดิ์ แต้มศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุทัศน์ โคตรเมือง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณรงค์ศักดิ์ สังข์ขาว
พนักงานตกแต่งสวน(ทักษะ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง