องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
การติดต่อหน่วยงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250 โทรศัพท์/โทรสาร 045-210-936 อีเมล์ palad@namthaeng.go.th เว็บไซต์ www.namthaeng.go.th
เจ้าหน้าที่

ข้อมูลเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ (นางสาวรัตติกาล เพ็ญพักตร์) โทรศัพท์ 063-7698562
แผนที่หน่วยงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง