องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายศราวุธ เพ็ญพักตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0879660326
นายณรงค์ จันทร์จริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0837323755
นายสมัย ศรีลาเลิศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0874868628
นายเจนพล ทมาตเก้ง
เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810650181


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง