องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [21 มีนาคม 2566]
คักแยกขยะลดโลกร้อน [21 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [25 มกราคม 2566]
อบต.หนามแท่ง ร่วมรณรงค์ การสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศรีษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน [25 มกราคม 2566]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [4 ตุลาคม 2565]
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ [20 กรกฎาคม 2565]
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน [24 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [10 พฤษภาคม 2565]
มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า ด้วยTPMAP [28 มีนาคม 2565]
No Gift Policy [28 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 13 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง