messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
10 นโยบายสำคัญ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย[15 ธันวาคม 2566]
อบต.หนามแท่ง ขอรณรงค์ให้เกษตรกรงดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว และส่งเสริมให้มีการนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์[14 พฤศจิกายน 2566]
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น[21 มีนาคม 2566]
คักแยกขยะลดโลกร้อน[21 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566[25 มกราคม 2566]
อบต.หนามแท่ง ร่วมรณรงค์ การสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศรีษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน[25 มกราคม 2566]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ[4 ตุลาคม 2565]
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ[20 กรกฎาคม 2565]
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน[24 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565[10 พฤษภาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 15 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง