messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
folder ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางท่าควาย) หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 192
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายน้อยต่อจุดเดิม ถึงถ้ำพระ หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 188
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 6 (สายทางต่อจากถนน คสล.เดิมหน้าวัด-อุทยานป่าไม้) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 279
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 9 - หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 385
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางทางหลวง 2135.-บ้านหนามแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 488
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (สายทางบ้านไร่ศรีสุข.-ห้วยเกิ้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 488
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายทางหลังโรงเรียนบ้านชาด-บ้านนาคอ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 464
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (สายทางสะพาน คสล.-สวนยางนายสกล) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 223
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (สายทางรองหมู่บ้านดงนา) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 229
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (สายทางบ้านนายเกษม-บ้านดาบน้อย) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 228
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (สายทางบ้านคริส-บ้านดาบสิทธิ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 240
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (สายทางทางหลวง 2112-หลังสอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 235
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางถนนลาดยาง-นากฐิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 258
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางข้างโรงเรียนบ้านหนามแท่ง-เขตตำบลนาโพธิ์กลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 259
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายทางบ้านนาคอ-ดอนเจ้าปู่ตาบ้านชาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 252
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายทางสะพาน-ถำ้พระ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 257
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (สายทางทางหลวง 2112-ชลประทาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 244
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางถนนลาดยาง-นากฐิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 238
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางข้างโรงเรียนบ้านหนามแท่ง-เขตตำบลนาโพธิ์กลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 270
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายทางบ้านนาคอ-ดอนเจ้าปู่ตาบ้านชาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 279
1 - 20 (ทั้งหมด 118 รายการ) 1 2 3 4 5 6

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง