องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
folder ราคากลาง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางท่าควาย) หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายน้อยต่อจุดเดิม ถึงถ้ำพระ หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 6 (สายทางต่อจากถนน คสล.เดิมหน้าวัด-อุทยานป่าไม้) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 9 - หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางทางหลวง 2135.-บ้านหนามแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 455
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (สายทางบ้านไร่ศรีสุข.-ห้วยเกิ้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 457
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายทางหลังโรงเรียนบ้านชาด-บ้านนาคอ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 432
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (สายทางสะพาน คสล.-สวนยางนายสกล) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (สายทางรองหมู่บ้านดงนา) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (สายทางบ้านนายเกษม-บ้านดาบน้อย) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (สายทางบ้านคริส-บ้านดาบสิทธิ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (สายทางทางหลวง 2112-หลังสอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางถนนลาดยาง-นากฐิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางข้างโรงเรียนบ้านหนามแท่ง-เขตตำบลนาโพธิ์กลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายทางบ้านนาคอ-ดอนเจ้าปู่ตาบ้านชาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายทางสะพาน-ถำ้พระ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (สายทางทางหลวง 2112-ชลประทาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางถนนลาดยาง-นากฐิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายทางข้างโรงเรียนบ้านหนามแท่ง-เขตตำบลนาโพธิ์กลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายทางบ้านนาคอ-ดอนเจ้าปู่ตาบ้านชาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
1 - 20 (ทั้งหมด 118 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง