messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กดอนตูม หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) skew 5 องศา และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนามแท่งกำหนด)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 225-006 สายทางแยกทางหลวง 2112 - หลังสอง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 565.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสมใจ แถมวงษ์ ถึง นานายยัง ยุพโคตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดเทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 จำนวน 109 วันทำการ
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางต่อจากถนน คสล.เดิมหน้าวัด - อุทยานป่าไม้ หมู่ 6 บ้านหุ่งหลวง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 288.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง