องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file นโยบายตามข้อ 1..docx poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file นโยบายตามข้อ 1..docx poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file การสรรหาคนดีคนเก่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file หลักฐานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564 - 2566 ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file การพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file การพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file การดำเนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file การสรรหาคนดีคน คนเก่ง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประมวลจริยองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-หนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฎิบัติงานตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง