องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่งๆละ 11วันๆละ 929 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 16 ? 17 พฤษภาคม 2566) ช่วงเปิดเทอม 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่งๆละ 11วันๆละ 156 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2566) ช่วงเปิดเทอม 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศพด.ตำบลหนามแท่ง ประจำเดือน มิ.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ 2 จุดนานางวาสนา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร สูง 1.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 6777 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 1158 อุบลราชธานี (1669) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าควาย หมู่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 15.00 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามที่ อบต.หนามแท่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11(ตามแบบที่ อบต.หนามแท่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อตู้ล็อกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัสติกคอนกรีตเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบที่ อบต.หนามแท่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 สายทางบ้านนายเหล็ก - ป่าช้า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4506 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๔๕๐๖ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมพงษ์ ศรีสูงเนิน - บ้านนายพับ สีหา หมู่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนยุทธศาสตร์ 2112 สวนนายสุเมธ หมู่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำไหลผ่าน สายทางจุดป่าช้าบ้านหุ่งหลวง หมู่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าง รพ.สต.หนามแท่ง หมู่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกฐิน หมู่ 1 บ้านหนามแท่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับโรงเรียน 8 แห่งๆละ 31 วันทำการๆละ 926 กล่อง (วันที่ 3 เมษายน 2566 - 16 พฤษภาคม 2566) ช่วงปิดเทอม 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่งๆละ 31วันๆละ 177 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ? วันที่ 16 พฤษภาคม 2566) ช่วงปิดเทอม 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่งๆละ 23วันๆละ 926 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566) ช่วงเปิดเทอม 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาดบรรจุ 200 มล.ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่งๆละ 23วันๆละ 177 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566) ช่วงเปิดเทอม 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 1158 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลหนามแท่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จประจำเดีอนมีนาคม 2566ศพด.ตำบลหนามแท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศพด.บ้านพะเนียดประจำเดือนมีนาคมพ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4506 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed เหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศพด.บ้านดงนาประจำเดือนมีนาคม2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศพด.บ้านโหง่นขามประจำเดือนมีนาคม2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(แบบปรุงสำเร็จ)ประจำเดือนมีนาคม 2566 ศพด.บ้านหุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนามแท่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านโหง่นขาม กว้าง 5.20 เมตร ระยะทางยาว 16.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนามแท่งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
1 - 50 (ทั้งหมด 422 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง